தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

இந்துத்துவா அரசியலுக்கு மாற்று தமிழ்த்தேசியமே

  


   

இந்துத்துவா என்பது வெறும் மதவாதமன்று! அது ஓர் இனவாதாம்! இந்துத்துவா என்பது வெறும்pஅழைமைவாதமன்று! அது பிறப்பு அடிப்படையிலான அதிகாரவாதம்! இந்துத்துவா என்பது வெறும் ஆன்மீகம் அன்று, அது ஓர் அரசியல்.

ஆரியத்தை முறியடிக்க நாம் தமிழினத்தை முன்வைக்க வேண்டும். பார்ப்பனியத்தை வீழ்த்த நாம் தமிழர் அறத்தை ஏந்த வேண்டும். இந்துத்துவா அரசியலை எதிர்கொள்ள நாம் தமிழ்த்தேசிய அரசியலை முன்வைக்க வேண்டும்.

ஆசிரியர்

பெ. மணியரசன்
பக்கம்86
ரூ. 70.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2018
ISBN9789388546140
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி