தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

ஊருக்குப் பெய்த ஊசித்தூறல்

     

ஆதியில் தொடங்கி அண்மைக்காலம் வரை கவிதை என்பது மக்கள் முன் பாடப் படுகிற நிகழ்த்துக் கலையாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது. சுவடிகளில் மாணவன் எழுதி வைத்துக் கொண்டது கவனத்திற்காகக் கூடுமே அல்லாது தனிமையில் தான்மட்டும் கவிச்சுகம் காண்பதற்காக இருந்திருக்க வாளிணிப்பில்லை. பாரதியின் பாட்டைப் பாடித்திரிந்த குவளைக் கண்ணன்களாகவே காலந்தோறும் கவிஞர்கள், மக்கள் முன் பாடித்திரிந்திருக்கக் கூடும். இதழ்கள் வந்தபிறகு கவிதைக்கென்று இன்னொரு முகம் கிடைத்து விடுகிறது. பாடப்படுகிற கவிதைகளும், வாசிக்கப்படுகிற கவிதைகளும் என இருவகைப் பட்டு, எதுமேல் எதுகீழ் என்கிற விவாதத்தையும் கிளப்பிவிட்டு விட்டது. பாடப்படுபவை இலக்கணத்தைத் துணைக்கழைக்க, வாசிக்கப்படுபவை இலக்கண மீறலைக் கண்டடைந்தது. இதழ்களின் பெருக்கம், வாசகர்களின் ஆதரவு, தன்னையும் கவிஞனாக்குகிற சுதந்திரம், ஓரளவிற்குக் கல்விப்பின்புலம் இருந்தாலும் புரிகிற தன்மை, நடைமுறையில் கண்டெடுத்த பாடு பொருள் மற்றும் மொழிநடை என நவீன அம்சங்களைத் தழுவிக்கொண்டு புதுக்கவிதை என்ற பெயரோடு கவிதை வளர்ந்தது.

“ஊருக்குப் பெய்த ஊசித்தூறல்” என்கிற தலைப்பிலிருந்தே இதனுடைய பயனையும் ஆவேசக் கூர்மையையும் புலப்படுத்தி நமக்கு ஒரு புரிதலைத் தருகின்றது. களைத்து வருகிறவர்களுக்கு வெங்கலச்செம்பில் தண்ணீர் தருகிறதும் சரிதான்.ஆசிரியர் - கவிபாஸ்கர்
பக்கம்112
ரூ. 70.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2018
ISBN
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி