தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

உயர்சாதி ஒதுக்கீடும் வகுப்புவாரி ஒதுக்கீட்டின் உண்மை வரலாறு

  


   

இப்போதிருக்கும் சமூக வாரியான இட ஒதுக்கீட்டை அப்படியே வைத்துக் கொண்டு, அதற்கு மேல் தனியாகத்தானே இந்த 10% பொருளியல் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது.


வகுப்புவாரி இட ஒதுக்கீட்டை முதல் முதலில் செயல்படுத்தியது ஆந்திர்ர் தலையிலான நீதிக்கட்சி அல்ல; தமிழ்நாட்டுத் தமிழரான சுப்பராயன் தலைமையிலான ஆட்சியே என்பதையும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளோம்.ஆசிரியர் - பெ. மணியரசன் /
கி. வெங்கட்ராமன்
பக்கம்32
ரூ. 25.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2019
ISBN


No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி