தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

சட்டங்களின் தாக்குதல் – பாகம் 1

  

  


விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் அந்த விடுதலையின் தன்மைக்கேற்ப பிரித்தானிய அரசின் சட்டங்கள் பலவும் தொடர்ந்தன. பிரித்தானிய ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான மக்கள் போராட்டத்தின் வெற்றிகள், அதனதன் வரம்பை எடுத்துக் காட்டும் வகையிலேயே 1919 - இந்திய அரசுச் சட்டம் (Government of India Act - 1919), 1935 -இந்திய அரசுச் சட்டம், இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் ஆகியவை
அமைந்திருப்பதைக் காண முடியும்.
அதிகாரங்கள் மையப்படுவதும், பல்வேறு மக்கள் சமூகங்கள் தங்கள் இயல்பான உரிமைகளுக்குக் குரல் கொடுக்கும்போது ஒடுக்கப்படுவதும் இந்திய சட்ட வரலாற்றை உற்று நோக்கும்போது தெளிவாகும்.
வரலாறு நெடுகிலும் தனது தனித்த அடையாளத்தை தமிழ்த் தேசிய இனம் நிலைப்படுத்திக் கொள்ள ஆரியத்தோடு போராடியே வந்திருக்கிறது. ஆரியத்தின் ஆதிக்கக் குறுக்கீடுகளை எதிர்கொண்டு, தனது அடையாளத்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள இத்தேசிய இனம் செய்த முயற்சியின் தொகுப்பாகவே தமிழ்த்தேசிய இனத்தின் வரலாறு அமைந்திருப்பதைப் பார்க்க முடியும்.
ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் ஒரே நிர்வாக அலகு, இந்தியா முழுமைக்கும் இந்தி மட்டுமே ஆட்சி மொழி, சமற்கிருதம் மட்டுமே பண்பாட்டு மொழி என்ற ஆரியத்துவா ஆதிக்கத் தேவையும்; இந்தியா முழுமையும் எந்த வேகத் தடையுமற்ற ஒற்றைச் சந்தையாக இருக்க வேண்டும் என்ற பெரு முதலாளிகளின் சுரண்டல் தேவையும் பிரிக்க முடியாதபடி ஒன்றிணைந்து இத்திசை நோக்கி வேகமாக இந்தியா பயணிக்கின்றது.ஆசிரியர் - கி. வெங்கட்ராமன்
பக்கம்136
ரூ. 120.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2020
ISBN978-93-88546-34-8
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி