தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

அரங்கத்தில் வெடித்த சொற்கள்

  


   

கவிஞன் என்பவன் சமூகத்தின் விளை பொருள். ஒரு நல்ல கவிதைக்குக் கிடைக்கும் வரவேற்பு ஒரு சமூகத்தின் நுண்ணுர்வுக்கான அளவுகோல். அந்த வகையில், காலங்காலாகக் கவிதை பாடிக் கொண்டிருக்கும் தம்பி கவிபாஸ்கர் தமிழ்ச் சமூகத்துக்கு ஒரு வரம் - இயக்குநர் மு. களஞ்சியம்

ஆசிரியர்

கவிபாஸ்கர்
பக்கம்112
ரூ. 100.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2020
ISBN9789388546331
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி