தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

பிம்ஸ்டெக் – சாகர் மாலா : பேரழிவில் தமிழர் தாயகங்கள்

  


   

தமிழ்நாட்டில் மண்ணையும் நீரையும் இயற்கை வளங்களையும் உழவர் வாழ்வுரிமையையும் உழைப்பாளர் நலனையும் பாதுகாக்க, போராட்டம் நடைபெறாத நாளில்லை - போராட்டம் நடை பெறாத மாவட்டமில்லை என்ற அளவுக்கு தமிழ்நாட்டின் அனைத்துப் பிரிவு மக்களும் கொந்தளித்து வருகிறார்கள்.

மீத்தேன் திட்டம், பாறை எரிவளித் திட்டம், ஐட்ரோ கார்பன் திட்டம், பெட்ரோலிய மண்டலத் திட்டம், கடலோர மேலாண்மைத் திட்டம், சாலை விரிவாக்கத் திட்டம், எல்லைப் பாதுகாப்புத் திட்டம், நியூட்ரினோ திட்டம், வேடியப்பன் மலைத் திட்டம் என்று தமிழ் மண்ணை சூறையாடிப் பாலைவனமாக்கும் பல திட்டங்களை எதிர்த்து மண்ணைக் காக்கும் போராட்டத்தில் அங்கங்கே தமிழ்நாட்டு மக்கள் எழுந்து வருகிறார்கள்.

தனித்தனித் திட்டம் போல் தெரியும் இந்தச் சூறையாடல்கள் “சாகர் மாலா”த் திட்டம் என்ற பெயராலும், பிம்ஸ்டெக் கூட்டமைப்பின் “வளர்ச்சி”த் திட்டம் என்ற பெயராலும் ஒருங்கிணைந்த முறையில் தில்லி ஏகாதிபத்தியத்தால் திட்ட மிடப்பட்டு செயல்படுகின்றன.
இத்திட்டத்தின் கூறுகள் இந்தியத் துணைக் கண்டம் முழுவதும் பரவி இருந்தாலும், அதன் கூர்முனை தமிழர் தாயகங்களை நோக்கியே இருக்கிறது!

இந்தியாவின் இந்த “வல்லரசு”த் திட்டம் தமிழர் தாயகங்களான தமிழ்நாட்டையும், தமிழீழத்தையும் பலி கேட்கிறது என்பதை ஆழமாகப் புரிந்துகொண்டு, தமிழ்நாட்டு மக்கள் இயக்கங்கள் ஒருங்கிணைந்த வகையில் தாயக மீட்புப் போராட்டத்தைத் தீவிரமாக முன்னெடுக்க வேண்டிய அவசரத் தேவை எழுந்துள்ளது!
இந்திய ஏகாதிபத்தியத்தையும் “வளர்ச்சி” வாதத்தையும் “வல்லரசு” வாதத்தையும் நுணுகி ஆய்ந்து தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டால்தான், அதற்கேற்ப தமிழர் வாழ்வுரிமை மீட்புப் போராட்டக் களங்களை வழிநடத்த முடியும்!

இப்போது தொடங்கி, இன்னும் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு தமிழ்நாடும், தமிழீழமும் சந்திக்கவுள்ள பேராபத்துத் திட்டங்களையும், அதன் பின்னணி புவிசார் அரசியலையும், இன ஒதுக்கல் அரசியலையும் ஆய்வுகள் மற்றும் படங்களுடன் எடுத்தியம்பும் நூல் இது!   ஆசிரியர் : க. அருணபாரதி
பக்கம்240
ரூ. 200.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2020
ISBN978-93-88546-00-3
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி