தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

தமிழ்த்தேசியம் : அரசியல் - அறம் - அமைப்பு

  


   

“தேசியம் என்பது தேசம் குறித்த கருத்தியலாகும்.
தேசம் என்பது தாயக நிலப்பரப்பு – அம்மண்ணின் பொதுமொழி – அம்மொழி பேசும் மக்கள் அம்மக்களின் பொருளியல் வாழ்க்கை –அவ்வாழ்க்கையில் உருவான பண்பும் நாகரிகமும்; அப்பண்பில் உருவான பொது மன உளவியல் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.”
“ஆரியம் - முதலாளியம் ஆகியவற்றின் இணைவில் புனையப் பட்டதுதான் இந்தியத்தேசியம் என்பது! இந்த இந்தியக் கட்டமைப்பில் தமிழ்த்தேசிய இனம் அடிமைப்பட்டு கட்டுண்டு கிடக்கிறது. அடிமைத் தளையில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக அது போராடி வருகிறது. அந்த விடுதலைப் போராட்டத்திற்கு வழிகாட்டும் கருத்தியல்தான் “தமிழ்த்தேசியம்”!
“தமிழர்களின் அனைத்து விடுதலை வேட்கைகளுக்குமான கொள்கலனாக தமிழ்த்தேசியம் என்ற நவீனக் கருத்தியல் விளங்குகிறது. அறத்தின் அடிப்படையில் அரசியலை முன் வைக்கிற தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம், அதற்கான போராட்டத்தின் ஊடாக தன்னை அமைப்பு நிலையிலும் தகுதிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது.”
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அரசியல், பொருளியல், பண்பியல் உள்ளிட்ட சமூகவியல் துறைகளில் தமிழகச் சூழலுக்கும் தேவைக்கும் ஏற்ப வழிகாட்டும் இயக்கமாகப் புரட்சிகரத் தமிழ்த் தேசிய இயக்கம் இங்குச் செயல்பட வேண்டும். போராட்ட இயக்கமாக இது செயல்பட வேண்டும்.
“பரட்சிகரத் தத்துவங்களையும் பொருட்செறிவுள்ள சொற்களையும் தங்களுடையவை போல் உச்சரித்து உச்சரித்து அவற்றின் அருமையைக் குலைத்துவிட்டனர் பல போலிகள். அந்த வரிசையில் இப்போது தமிழ்த் தேசியம் சிலரின் வாய்க்குள் சிக்கித் துன்புறுகிறது. அவர்களிட மிருந்து தமிழ்த் தேசியத்தைப் பாதுகாப்பது உடனடிக் கடமையாகிறது.”
“தமிழ்தேச விடுதலைப் புரட்சிக்கும் தமிழ்தேச மக்களிடையே சமத்துவம் ஏற்படுத்துவதற்கான எழுச்சியை ஏற்படுத்த தமிழர்களின் உண்மையான வரலாற்றுப் பெருமிதங்களையும் அறக்கோட்பாடுகளையும் மக்களிடம் எடுத்து இயம்புவதற்கு” இந்த நூல் உதவும்.
“தனக்கென வாழ்வது சாவுக்கொப் பதாகும்
தமிழ்க்கென வாழ்வதே வாழ்வ தாகும்”
என்னும் பாவேந்தர் வரிகளை தமிழ்த்தேசியத்தை முன்னெடுப்பவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும்.ஆசிரியர் - பெ. மணியரசன்
பக்கம்200
ரூ. 150.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2020
ISBN
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி