தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

கீழடியிலிருந்து சிந்துவெளி வரை

  


   

தன்னுடைய வரலாற்றை துறைதோறும் துறைதோறும் தெரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறது
அதற்கான தேவையும் அதிகரிக்கிறது.
தமிழ் எழுத்து “தமிழ் பிராமி” எழுத்து என்று சொன்ன திரிபுகளை, மாங்குளம் கல்வெட்டு, ஆதிச்சநல்லூர் முதுமக்கள் தாழிகள், புளிமான்கொம்பையிலும் தாதகம்பட்டியிலும் கிடைத்த நாடுகள் குறிப்புகள் ஆகியவை உடைத்துப் போட்டன இந்நிலையில் கீழடி ஆய்வு இந்த பொய்க்கொரு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கிறது.
இன்நோக்கிலான பல ஆய்வுக் கட்டுரைகளின் தொகுப்புதான் “கீழடியிலிருந்து சிந்துவெளி வரை” என்ற இந்நூல் வெளிவருகிறது.
ஆடைகள் நெய்து, பாடல்கள் பாடி, ஆடல்கள் ஆடி, பாடல்கள் வகுத்து – பல படி முன்னேறியிருக்கிறது மனிதகுலம்! மக்கள் சாதனைகள், வளர்ச்சியின் திருப்புமுனைகள் இவை எல்லாம்தான் வரலாற்றின் முக்கிய மானவை
கீழடி வரலாறு என்று சொல்கிறோம்! நாகரீகம் என்றும் சொல்கிறோம் மனித சமூகம் ஒழுங்கமைப்பை பயன்பாட்டு வழியாக படைப்பதை நாகரிகம் என்றும் சொல்கிறோம்.
கீழடியில் கிடைத்த பொருட்களை அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இவையெல்லாம் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு. கீழடியில் இரண்டாம் கட்ட ஆய்வில் ஒரு தொழில் கூடம் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது இதில் கிடைத்த பவளங்கள் மணிகள் ரோமாபுரி கற்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் காலம் கிமு 2600 அதாவது கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு!
அப்படி என்றால் அந்த காலத்திலேயே தமிழர்களுக்கு பன்னாட்டு வாணிகத் தொடர்பு இருந்தது என்பதை உறுதியாகிறது. ஆனால் அந்த காலத்திலேயே தமிழர்களுக்கு வரலாறு இருக்குமா என்று சிலர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்.


கட்டுரை தொகுப்பு
பக்கம்176
ரூ. 150.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2020
ISBN
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி