தமிழ்த்தேசிய நூல்களின் ஒருங்கிணைவு!

Shopping Cart Details


Order Details Amount
GRAND TOTAL:
அஞ்சல் கட்டணம் தனி

Please choose a checkout option.
No personal data required.

Send in Orders

It's Quick & Easy! Details here will not be published.

Please include messages to us here.

Checkout

Popular Posts

தமிழர் அறிவியல் மரபு

     

தமிழ் மொழியின் அறிவியல் கூறையும், தமிழினத்தின் அறிவியல் மரபையும் திட்டமிட்டுத் தாழ்த்தி புறக்கணித்தது தமிழினத்தின் மீதான அயலார் ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தப் பயன்பட்டது. “தமிழால் ஒன்றும் ஆகாது, தமிழினத்திற்கு ஒன்றும் தெரியாது” என்ற எண்ணம் கணிவமானத் தமிழர்களிடையே கூட ஏற்பு பெற்றது.

இந்நிலையில், தமிழர் மரபு மருத்துவம், மரபு வேளாண்மை, மரபுக் கட்டடக்கலை, மரபு இசை - ஓவிய அறிவியல் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் தமிழர் மரபு அறிவை ஆதாரங்களோடு பறைசாற்றும் நூல்கள் பல அண்மைக்காலமாக வந்த வண்ணம் உள்ளன.

அந்த வரிசையில் “தமிழர் அறிவியல் மரபு” என்ற இந்த நூலை வெளியிடுவதில் “பன்மைவெளி” பெருமிதம் கொள்கிறது!

அரசு அதிகாரத்தைத் துணை கொண்டு பன்னாட்டு பெரு நிறுவனங்களின் பின்னணியோடு தமிழர் அறிவியல் மரபு மீது போர் தொடுக்கப்பட்டுவரும் இக்காலகட்டத்தில், மரபு அறிவை மீட்டுருவாக்கம் செளிணிய களத்தில் நிற்கும் தமிழ்நாட்டு இளை யோருக்கு வலுவான அறிவாயுதமாக இந்நூல் விளங்கும் என்று நம்புகிறோம்.

அறிவியல் - தொழில்நுட்பத்தில் மட்டுமின்றி, பண்டையக் காலத்திலும் நவீன காலத்திலும் இந்த மண்ணின் மரபோடு இணைந்த பகுத்தறிவுக் கொள்கைகள் முனைப்பாக வெளிப் பட்டதை இந்நூலின் பல கட்டுரைகள் விளக்குகின்றன.

“பகுத்தறிவு”, “நவீனம்” என்ற பெயரால் மேற்குலக மைய வாதத்திற்கு ஆட்படாமல் செம்மாந்த இந்த இனத்தின் பகுத்தறிவு மரபை, அதற்கு பரந்த வெளியாக பயன்படும் இந்த மண்ணின் ஆன்மிகத்தை விளங்கிக் கொள்ளவும் இந்நூல் பயன்படும்!கட்டுரை தொகுப்பு
பக்கம்144
ரூ.120.00
வாங்க
வெளியீடுபன்மைவெளி வெளியீட்டகம்
பதிப்பு2020
ISBN978-81-938969-1-4
விற்பனையில்

No comments yet. Add your comments now!

Post a Comment


 


Info Section Text

பன்மைவெளி